Hvad er eurytmi

”Eurytmi er en kunstart, der udtrykker og visualiserer musikkens sjæl i bevægelser. Musikken får et visuelt udtryk gennem eurytmiens bevægelser. 

Bevægelserne formgives i en koreografi ud fra en given komposition.  Eurytmiens bevægelser er ikke tilfældige.

Musikeren og eurytmisten arbejder ud fra det samme ”nodeblad”. Eurytmisten nærstuderer værket og koreografien skabes i tæt samarbejde med musikeren.  

Eurytmiens bevægelseselementer korresponderer med musikkens bestanddele så som toner, intervaller, dur/mol, dissonans, fraser mm., selv de uhørbare steder – som pauser – vises i eurytmien. 

Eurytmiens bevægelser og former kommunikerer med musikkens ”åndedræt” og ”bevægelsesstrøm”. Eurytmien skaber og synliggør de uhørbare sammenhænge i musikken. 

Musikken er åndeligt set relateret til tiden, eurytmien inddrager yderligere rum-dimensionen.”